KÜNYE

Genel Yayın Yönetmeni

Saliha ENGİN
 
Editör

Saliha ENGİN
Görsel Koordinatör
  Saliha ENGİN

REKLAM VE İLETİŞİM
  Saliha ENGİN
ajansisparta@hotmail.com

Reklam Yayın Müdürü
Saliha ENGİN
0505 546 93 32
Hukuk Danışmanı
 Av.

İletişim
Saliha ENGİN

enginleroto@hotmail.com

05055469332

  Güneykent Kasabası Gönen /ISPARTA


Ajansısparta`da harici linkler ayrı bir sayfada açılır.
Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur.


İnternet Medyasının Bağlı Olduğu Başlıca Yasalar

 

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

14/2/2007 tarihli ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi

30/11/2007 tarihli 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesi…

24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikTELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ…

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 


5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum…

23/01/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5651 SAYILI KANUN

4/5/2007 Tarihli ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun