Isparta`da 1 Mayıs Kutlamaları

Isparta`da 1 Mayıs Kutlamaları

Gökçay Mesireliği Amfi Tiyatro`da kutlandı.01.05.2013 22:21

Isparta`da 1 Mayıs İşçi Bayramı Türk-İş`e bağlı sendikaların organizasyonuyla Gökçay Mesireliği Amfi Tiyatro`da kutlandı. Ellerine Türk bayrağı alan işçiler ve aileleri konuşmalar başlamadan önce

şarkılara eşlik etti. Kutlamalara Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve

CHP İl Başkanı Vedat Şenol da katıldı.

Türk-İş İl Temsilcisi Sadık Kaya, bugün emeğin uğradığı haksızlıklara karşı hep birlikte ses yükselttiklerini belirterek, "Ülkemizde güvencesiz yaşama biçimlerine, adaletsizliğe, işsizliğe, yoksulluğa, sağlık ve eğitim hizmetlerinin paralı hale getirilmesine, sosyal devletin gün geçtikçe budanmasına isyan ediyoruz. Bugün ülkemizde emekçilerin yarsı kayıt dışı çalışıyor. Kıdem tazminatımıza göz dikiliyor. Asgari ücret bölgeselleştirilmek isteniyor. İş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor. Dünyaya ve ülkemize eşitliği, barışı, kardeşliği çağırıyoruz. Daha çok demokrasiyi herkes için istiyoruz. Çünkü bunu hak ediyoruz. Özgürlükçü, sivil, demokratik anayasa istiyoruz. Tüm çalışanlar için sendikal hak istiyoruz. 1 Mayıs alanlarından verilen mesajlar hükümet tarafından iyi anlaşılmalı. Emekçilerini sefaletinin kimseye refah getirmeyeceği bilinmeli. Hükumet emek karşıtı politikaları bir an evvel terk ederek, taleplere kulak vermeli. Bu çağımızın gerektirdiği bir mecburiyettir" dedi.

Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasının demokratikleşme ile mümkün olabileceğini söyleyen kaya, "Özgürlükçü bir demokrasi için adımlar atılmalı. Uzlaşma, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir. Anayasa, katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarının sağlıklı işleyeceği bir yapıya kavuşturulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm kurumları hukuk devleti anlayışıyla hareket etmelidir.

Cinayet haline gelen iş kazaları önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılmalıdır. Haksız işten çıkarmalar önlenmeli, iş güvencesi işe iadeyi sağlayacak biçimde yeniden ve öncelikle düzenlenmelidir. Kıdem tazimatı işçiler için vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır. Buna el uzatılması, ortadan kaldırılması ya da daraltılması yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir.

Asgari ücret insan onuruna yakışır biçimde yeniden belirlenmelidir. Esnek ve kuralsız çalışma biçimlerini yaygınlaştırma girişimlerine son verilmeli. Taşeronlaşma ve şirketleşme, asıl işin taşeronlara yaptırılması uygulamasından vazgeçilmelidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kutlamalar halk oyunları ve mehteran gösterisiyle devam etti. 1 Mayıs coşkusuna ortak olanlara Isparta usulü helva kabune ikram edildi.

Diğer ISPARTA haberleri

  • PAYLAŞ