Bugün: 04.12.2020

Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Yenilenebilir enerjilerin 2014 yılında dünya çapındaki durumuna ilişkin Yenilenebilir Enerji Ağı Raporu (REN21) (1) yayımlandı. Rapora göre 2014 yılı, yenilenebilir enerji kurulumu açısından bir rekor yaşadı. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerjiler, dünya çapında enerji ağına eklenen enerjinin %60’ını oluşturdu.29.06.2015 19:48
50 MW’tan büyük hidroelektrik santraller haricindeki yenilenebilir enerji yatırımları 2013’e göre %17 arttı. 2014 yılında devreye alınan güneş ve rüzgar enerji santralleri bile, 25 nükleer reaktörün üretim kapasitesinde. Yenilenebilir enerjilerde yaşanan bu rekorun yanında, dünya çapında sadece 5 nükleer reaktör devreye alındı.
 
Rapora göre Türkiye, sıcak su üretmeye yarayan güneş kolektörleri ve jeotermal kapasite artışında dünyada ikinci sırada yer aldı.
 
Rapordaki bir diğer çarpıcı veriye göre ise, Dünyada ilk kez elektrik talebi ortalama %1.5 ve GSYİH (Gayrisafi yurtiçi hasıla) ortalama %3 artarken, karbon salımı 2014 yılında 2013 yılına göre aynı kaldı.
 
Bu durumu, enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerjilerin iklim değişikliğine neden olan karbon salımını azaltmak için şart olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiren Greenpeace Akdeniz Finans Kampanyası Sorumlusu İbrahim Çiftçi, konuyla ilgili olarak “40 yıldır ilk kez dünya ekonomisi beraberinde paralel karbon salımı artışı doğurmadan büyüdü. Bu durum çoğunlukla Çin’in yenilenebilir kaynakları kullanmadaki artışı ve gelişmiş ülkelerin -enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjileri de kapsayan- sürdürülebilir kalkınmayı daha fazla teşvik etmesinden kaynaklandı. Türkiye gibi yenilenebilir potansiyeli açısından Avrupa’da üst sıralarda olan bir ülkenin de bu konuda liderlik etmesi gerekiyor. Türkiye’de rüzgar yatırımları açısından ilerleme kaydedilmiş olsa da, halen potansiyeli değerlendirebilmek açısından gerideyiz. Bunun en önemli nedeni de, enerji ihtiyacını karşılamak için kömür ve nükleer gibi kirli enerjilere öncelik verilmesi. Türkiye’de yeni kurulacak hükümet seçimini yapmalı: Nükleer ve kömüre yatırım yapıp 20. yy’da mı kalacak, yoksa yenilenebilir enerjilerle geleceği mi yakalayacak” dedi.
 
1 milyarın üzerinde insanın elektriğe erişimi yok
2014 yılında yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyük artışa rağmen, 1 milyarın üzerinde insan, yani insan nüfusunun %15’i elektriğe erişimi yok. Afrika kıtasının tümünde var olan 147 GW’lık kurulu güç, Almanya’nın enerji üretim kapasitesinden az.
 
Çiftçi, konuyla ilgili olarak, merkezileşmemiş yenilenebilir enerji teknolojilerinin kırsal alanlarda ana üretim kaynağı olarak kullanılmasının, elektriğe erişimi olmayan kişi sayısının da azaltılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.
 

Diğer EKONOMİ haberleri

  • PAYLAŞ